اطلاعات تماس

  • ساختمان مرکزی: شیراز - خیابان ارم - خیابان سروناز - آکادمی آلمانی انجل کد پستی:7143713311
    ساختمان جمهوری: شیراز - بلوار جمهوری - بین کوچه 20 و 22 پلاک 4-81
  • 071-91005960 (5 خط)

  • info@gli-shiraz.com

نقشه محل های آزمون شیراز ساختمان مرکزی و ساختمان جمهوری

آدرس