ضمن تشکر از شما به دلیل انتخاب آکادمی زبان المانی انجل جهت همکاری، خواهشمند است پیش از تکمیل فرم درخواست همکاری به موارد زیر توجه فرمایید:
1. تکمیل این فرم تعهدی برای موسسه جهت کار و یا همکاری ایجاد نمیکند
2. پرکردن مواردی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است
3. پس از تایید نهایی اطلاعات توسط مدیریت محترم آکادمی، جهت همکاری با شما تماس گرفته خواهد شد