A 1.1

سطوح مقدماتی تا پیشرفته زبان آلمانی توسط موسسه زبان انجل برگزار میگردد.

سطح A1.1 جهت مبتدیان فراگیری زبان آلمانی می باشد.

تعداد زبان اموزان هر دوره به طور‌ میانگین 17 نفر، حداقل 12 و حداکثر 25 می‌باشد.

جهت اطلاع از هزینه دوره ها لطفا ثبت نام نمایید. در حال حاضر هزینه دوره ها برای تمام زبان آموزان با تخفیف محاسبه شده است.

فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1

روزهای زوج عصر 20-17

98/04/16

98/05/31

ثبت نام

A1.1

روزهای فرد صبح 12:30-9

98/04/25

98/06/03

ثبت نام

A1.1

روزهای زوج ظهر 17-13:30

97/03/08

98/04/19

جاری

A1.1

روزهای زوج صبح 12:30-9

98/03/11

98/04/22

جاری
A1.1 روزهای زوج عصر 20-17 98/03/08 98/04/26 جاری
A1.1 روزهای فرد ظهر17-13:30 98/04/09 98/05/15 جاری
A1.1 روزهای زوج 20-17 98/04/01 98/05/16 جاری
A1.1 روزهای زوج صبح 12:30-9 98/05/05 98/06/13 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد عصر 20-17 98/05/15 98/07/02 ثبت نام ساختمان جمهوری
A1.1 روزهای فرد عصر 20-17 98/05/19 98/07/06 ثبت نام

 

فوق فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1

هرروز12:30-9

98/04/05

98/04/25

جاری

A1.1

هرروز12:30-9

98/04/22

98/05/09

ثبت نام

A1.1

هرروز 17-13:30

98/05/12

98/06/02

ثبت نام

A1.1

هرروز 17-13:30

98/06/02

98/06/23

ثبت نام

ترمیک

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A11 شنبه1530-14 و دوشنبه 17-14 98/02/14 98/05/07 جاری
A11 شنبه 17-15:30و چهارشنبه17-14 98/04/05 98/07/03 جاری
A11 شنبه 15:30-14 و چهارشنبه 17-14 98/05/02 98/08/01 ثبت نام

ویژه جمعه

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1 جمعه13-9 98/03/31 98/06/22 جاری
A1.1 جمعه13-9 98/04/28 98/08/03 ثبت نام

چت

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1

یکشنبه و سه شنبه 15:30-14

98/04/11

98/05/06

ثبت نام  ساختمان جمهوری

 جهت اطلاع از قوانین از این لینک استفاده نمایید.

 

موسسه این اختیار را دارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی اطلاعات سایت را تغییر دهد.

تاریخ بروزرسانی: 98/04/22