A 1.1

سطوح مقدماتی تا پیشرفته زبان آلمانی توسط موسسه زبان انجل برگزار میگردد.

سطح A1.1 جهت مبتدیان فراگیری زبان آلمانی می باشد.

تعداد زبان اموزان هر دوره به طور‌ میانگین 17 نفر، حداقل 12 و حداکثر 25 می‌باشد.

جهت اطلاع از هزینه دوره ها لطفا ثبت نام نمایید. در حال حاضر هزینه دوره ها برای تمام زبان آموزان با تخفیف محاسبه شده است.

فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1 روزهای زوج عصر17-20 1398/10/07 1398/11/23 جاری
A1.1 روزهای فرد عصر 20-17 1398/10/10 1398/11/27 جاری
A1.1 روزهای زوج ظهر 17-13:30 1398/11/05 1398/12/14 جاری
A1.1 روزهای زوج صبح12:30-09 1398/11/12 1398/12/19 جاری
A1.1 روزهای فرد ظهر 17-13:30 1398/11/29 1399/01/24 ثبت نام 
A1.1 روزهای فردعصر 20-17 1398/12/01 1399/02/02 ظرفیت تکمیل
A1.1 روزهای زوج ظهر 17-13:30 1399/12/10 1399/02/01 ثبت نام
A1.1 روزهای زوج  عصر 20-17 1399/01/27 1399/03/12 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد ظهر 17-13:30 1399/02/04 1399/03/13 ثبت نام
A1.1 روزهای زوج عصر 20-17 1399/02/06 1399/03/24 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد عصر 20-17 1398/02/16 1399/04/03 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد صبح 12:30-09 1399/01/28 1399/03/06 ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1

هرروز17-13:30

1398/10/28

1398/11/17

جاری
A1.1 هرروز17-13:30

1399/01/28

1399/02/16

ثبت نام

ترمیک

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1

 

 

 

 

</tr

ویژه جمعه

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1 جمعه 17-13:30 1398/09/01 1398/12/09 جاری
A1.1 جمعه 13-9 1398/11/04  1399/02/12 جاری
A1.1 جمعه 17-13:30 1398/11/25  1399/03/16 ثبت نام
A1.1 جمعه 13-9 1399/01/29  1399/05/03 ثبت نام

چت

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1

جاری

 جهت اطلاع از قوانین از این لینک استفاده نمایید.

 

موسسه این اختیار را دارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی اطلاعات سایت را تغییر دهد.

تاریخ بروزرسانی: 98/05/07