A 1.1

سطوح مقدماتی تا پیشرفته زبان آلمانی توسط موسسه زبان انجل برگزار میگردد.

سطح A1.1 جهت مبتدیان فراگیری زبان آلمانی می باشد.

تعداد زبان اموزان هر دوره به طور‌ میانگین 17 نفر، حداقل 12 و حداکثر 24 می‌باشد.

هزینه دوره ی A1.1 فشرده 870 هزار تومان میباشد که در صورت ثبت نام تا پایان اسفندماه 1398 شامل 10 درصد تخفیف (785هزارتومان)خواهد شد.

فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1 روزهای زوج عصر17-20 1398/10/07 1398/11/23 جاری
A1.1 روزهای فرد عصر 20-17 1398/10/10 1398/11/27 جاری
A1.1 روزهای زوج ظهر 17-13:30 1398/11/05 1398/12/14 جاری
A1.1 روزهای زوج صبح12:30-09 1398/11/12 1398/12/19 جاری
A1.1 روزهای فرد ظهر 17-13:30 1398/11/29 1399/01/24 جاری
A1.1 روزهای فردعصر 20-17 1398/12/01 1399/02/02 ظرفیت تکمیل
A1.1 روزهای زوج ظهر 17-13:30 1399/01/16 1399/02/22 ثبت نام
A1.1 روزهای زوج  عصر 20-17 1399/02/06 1399/03/24 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد ظهر 17-13:30 1399/02/04 1399/03/13 ثبت نام
A1.1 روزهای زوج عصر 20-17 1399/02/20 1399/04/09 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد عصر 20-17 1398/02/16 1399/04/03 ثبت نام
A1.1 روزهای فرد صبح 12:30-09 1399/01/28 1399/03/06 ثبت نام

 

هزینه دوره ی A1.1 فوق فشرده 920 هزار تومان میباشد که در صورت ثبت نام تا پایان اسفندماه 1398 شامل 10 درصد تخفیف (835هزارتومان)خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

فوق فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1 هرروز17-13:30

1399/01/28

1399/02/16

ثبت نام

ترمیک

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1

هزینه دوره ی A1.1

 فوق فشرده 870 هزار تومان میباشد که در صورت ثبت نام تا پایان اسفندماه 1398 شامل 10 درصد تخفیف (785هزارتومان)خواهد شد.

 

 

 

</tr

ویژه جمعه

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1.1 جمعه 17-13:30 1398/09/01 1398/12/09 جاری
A1.1 جمعه 13-9 1398/11/04  1399/02/12 جاری
A1.1 جمعه 17-13:30 1398/11/25  1399/03/16 جاری
A1.1 جمعه 13-9 1399/01/29  1399/05/03 ثبت نام

چت

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A1

جاری

 جهت اطلاع از قوانین از این لینک استفاده نمایید.

 

موسسه این اختیار را دارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی اطلاعات سایت را تغییر دهد.

تاریخ بروزرسانی: 98/05/07