A 2.1

سطوح مقدماتی تا پیشرفته زبان آلمانی توسط موسسه زبان انجل برگزار میگردد.

تعداد زبان اموزان هر دوره به طور‌ میانگین 17 نفر، حداقل 12 و حداکثر 25 می‌باشد.

 جهت اطلاع از زمان شروع این سطح می‌توانید به منو سطح قبلی و تاریخ پایان سطوح مراجعه نمایید.

جهت اطلاع از هزینه دوره ها لطفا ثبت نام نمایید. در حال حاضر هزینه دوره ها برای تمام زبان آموزان با تخفیف محاسبه شده است.

 

 

 

 

فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A2.1 روزهای فرد عصر 20-17 1398/12/04 1399/01/24 جاری
A2.1 روزهای زوج عصر 20-17 1398/12/04 1399/02/04 جاری
A2.1 روزهای زوج عصر 20-17 1398/10/23 1398/12/10 جاری
A2.1  روزهای فرد صبح 12:30-09 1398/10/26 1398/12/08 جاری
A2.1 روزهای زوج عصر 20-17 1398/11/19 1398/12/21 جاری

 

y>

فوق فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A2.1 هر روز 12:30-9 1398/11/12 1398/12/05 جاری

ترمیک

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

ویژه جمعه

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A2.1 روزهای جمعه 13-9 1398/11/04 1398/02/05 جاری

چت

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

 جهت اطلاع از قوانین از این لینک استفاده نمایید.

 

موسسه این اختیار را دارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی اطلاعات سایت را تغییر دهد.

تاریخ بروزرسانی: 98/05/20