A 2.2

سطوح مقدماتی تا پیشرفته زبان آلمانی توسط موسسه زبان انجل برگزار میگردد.

تعداد زبان اموزان هر دوره به طور‌ میانگین 17 نفر، حداقل 12 و حداکثر 25 می‌باشد.

 جهت اطلاع از زمان شروع این سطح می‌توانید به منو سطح قبلی و تاریخ پایان سطوح مراجعه نمایید.

جهت اطلاع از هزینه دوره ها لطفا ثبت نام نمایید. در حال حاضر هزینه دوره ها برای تمام زبان آموزان با تخفیف محاسبه شده است.

 

فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A2.2

روزهای زوج عصر20-17

1398/10/21

1398/11/28

جاری
A2.2 روزهای زوج عصر 20-17 1398/11/02 1398/12/19 ثبت نام
A2.2 روزهای فرد عصر 20-17 1398/12/04 1398/01/24 ثبت نام

فوق فشرده

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

A2.2 هرروز12-9 1398/11/02 1398/11/20

ترمیک

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

ویژه جمعه

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

چت

سطح دوره

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت ظرفیت

 جهت اطلاع از قوانین از این لینک استفاده نمایید.

 

موسسه این اختیار را دارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی اطلاعات سایت را تغییر دهد.

تاریخ بروزرسانی: 98/05/20