سطوح مبتدی تا پیشرفته زبان آلمانی به صورت ترمیک، فشرده، فوق فشرده و ویژه جمعه ها ارائه میگردند.

سطح A1-1 ویژه متقاضیان مبتدی می‌باشد.

جهت ثبت نام در سطحی به غیر از سطح A1-1 قبولی در سطح پایین تر و یا قبولی‌ در آزمون تعیین‌ سطح الزامیست.

A دوره های مقدماتی سطح

A 1

A 1.1

A 1.2

A 2 

A 2.1

A 2.2

اهداف:

شرکت کنندگان پس از پایان سطح A1 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند.
سطح A1 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.
در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این سطح بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.

 

 

 

 

 

B دوره های میانی سطح

B1

B 1.1

B 1.2

B 2

B 2.1

B 2.2

B 2.3

B 2.4

اهداف:

B1

شرکت کننده گان پس از پایان این سطح می توانند به صورت مستقل در زندگی روزمره ، موقعیت های شغلی در موضوعات آشنا و در زمینه علاقمندی های شخصی صحبت کنند.

B2

شرکت کنندگان پس از پایان این دوره میتوانند با بیان واضح و دقیق در طیف وسیعی از موضوعات ، ارائه گفتگویی بداهه و روان با همزبانان خود داشته باشند .

همچنین ، زبان آموز می توانند شایستگی خود در مهارت های چهارگانه زبان ( خواندن . نوشتن . صحبت کردن . شنیدن ) در موقعیت های فراتر از حریم فردی حتی در حوزه حرفه و شغلی را به اثبات برساند.

 

 

 

 

 

C دوره های پیشرقته سطح

C 1

C 1.1

C 1.2

C 1.3

C 2

C 2.1

C 2.2

C 2.3

اهداف:

شرکت کنندگان باید بتوانند در شرایط مختلف زندگی اجتماعی و حرفه ای (در زمینه های پیچیده تر ) ارتباط لازم را برقرار کنند.

این سطح برای زبان آزموزان بالای 16 سال به بالا می باشد به ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه های آلمانی زبان که در چهار مهارت درک مطلب ،شنیداری ، نوشتاری و گفتاری برگزار می شود .