لیست منابع دوره

سطح B 1.1

در این بخش می توانید به منابع سطح B1.1 دسترسی پیدا کنید.

برای دانلود فایل صوتی کتاب درسی روی این  لینک کلیک کنید.

برای دانلود فایل صوتی کتاب تمرین روی این  لینک کلیک کنید.

برای دانلود فایل حل تمرین روی این  لینک کلیک کنید.

برای دانلود متن فایل صوتی کتاب درسی (Kursbuch) روی این  لینک کلیک کنید.

برای دانلود متن فایل صوتی کتاب تمرین (Arbeitsbuch) روی این  لینک کلیک کنید.

تمرینات اضافه کتاب درسی را از این لینک دانلود فرمایید.

تمرینات اضافه کتاب تمرین را از این لینک دانلود فرمایید.