icon-ZA2

آزمون های بین المللی (ÖSD Zertifikat A2 (ZA2 با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) تطابق دارد.

آزمون های ÖSD در تمام سطوح از A1 تا C1هر ماه در شیراز و به صورت فصلی در اصفهان برگزار میگردد.

هدف از آزمون:

شرکت کنندگان جهت پذیرش در آزمون سطح A2 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند.

سطح A1 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.

در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این آزمون بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.

داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 160 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

این آزمون متشکل از دو بخش کتبی و شفاهی میباشد که دوطالب میبایست در هر بحش حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر بخش نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، به مدت یک سال فرصت دارد که در آزمون آن بخش شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در بخش کتبی کسب نمره 35 از 70 و برای شفاهی کسب نمره 10 از 20 میباشد . حداقل نمره قبولی در کل این آزمون کسب نمره 45 از 90 میباشد.

Hören

این بخش شامل سه قسمت شنیداری می باشد که گفتگوهایی کلی و جزئی ولی ساده به لهجه های آلمانی ، اتریشی و سوئیسی میشوند.شرکت کنندگان باید بتوانند به سوالات مریوط به هر یک از بخش های شنیداری پاسخ دهند.

مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 15 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد 

ZA2 Modellsatz Hören

Lesen

این بخش شامل سه متن متفاوت و ساده از کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس می باشد و شرکت کنندگان باید پس از خواندن این متن ها بتوانند به سوالات مربوط به هریک از متون پاسخ دهند

مدت زمان پاسخ به این بخش 30 دقیقه می باشد

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 5 از 25 میباشد 

ZA2 Modellsatz Lesen

Sprechen

این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد (فرم ارزیابی را ببینید).

مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 10 از 20 میباشد 

ZA2 Modellsatz Sprechen

Schreiben

در این قسمت فرمی قرار دارد که شرکت کننده باید اطلاعات خواسته شده در این فرم را اضافه نماید.متن با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود (نگاه کنید به فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 30 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 3 از 15 میباشد 

ZA2 Modellsatz Schreiben

نحوه برگزاری آزمون 

امتحان توسط دو آزمون گیرنده ÖSD آموزش دیده انجام میشود. سپس این آزمون گیرندگان عملکرد شرکت کنندگان را ارزیابی می کند (صفحه کامل را ببینید). پس از گذراندن آزمون کتبی و شفاهی، در صورت قبولی یک گواهی ÖSD صادر خواهد شد. در اینجا شما مقررات آزمون و مقررات اجرایی را خواهید یافت.

نمونه آزمون

با چک کردن نمونه آزمون می توانید برای امتحان خود را آماده کنید. در اینجا شما می توانید ورق های تمرین « خواندن، شنیدن ، نوشتن، صحبت کردن » و همچنین راه حل ها و فایل های صوتی را دانلود کنید.

منابع آزمون:

آمادگی آزمون :

محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز پنجشنبه  روز کلاس A2
98/08/30 تاریخ کلاس آمادگی
9:00 – 12:30 زمان کلاس
150,000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز شنبه روز کلاس A2
98/09/23 تاریخ کلاس آمادگی
9:00 – 12:30 زمان کلاس
150,000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز جمعه روز کلاس A2
98/10/20 تاریخ کلاس آمادگی
13:00 – 16:30 زمان کلاس
150,000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز چهارشنبه روز کلاس A2
98/11/23 تاریخ کلاس آمادگی
13:00 – 16:30 زمان کلاس
150,000 هزینه (تومان)

زمان آزمون:

شهر mündlich Schriftlich modul سطح آزمون
شیراز جمعه جمعه روز آزمون

A2

98/07/12 98/07/12 تاریخ آزمون
–:– 09:00 زمان آزمون
ساختمان جمهوری ساختمان مرکزی مکان آزمون
دوشنبه دوشنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/06/11 1398/06/11 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
جهارشنبه چهارشنبه روز ثبت نام زمان ثبت‏ نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
1398/06/27 1398/06/27 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
700,000 1,313,000 هزینه(تومان)
1,750,000 Gesamt
شهر Mündlich Schriftlich Modul سطح آزمون
  شیراز سه شنبه سه شنبه روز آزمون

A2

98/08/07 98/08/07 تاریخ آزمون
–:– 09:00 زمان آزمون
ساختمان جمهوری ساختمان مرکزی مکان آزمون
شنبه شنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/07/06 1398/07/06 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
چهارشنبه چهارشنبه روز ثبت نام زمان ثبت‏ نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
1398/07/24 1398/07/24 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
700.000 1.313.000
هزینه(تومان)
1.750.000 Gesamt
شهر Mündlich Schriftlich Modul سطح آزمون
  شیراز پنجشنبه پنجشنبه روز آزمون

A2

98/09/07 98/09/07 تاریخ آزمون
–:– 09:00 زمان آزمون
ساختمان جمهوری ساختمان مرکزی مکان آزمون
پنجشنبه پنجشنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
98/08/02 98/08/02 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
چهارشنبه چهارشنبه روز ثبت نام زمان ثبت‏ نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
1398/08/22 1398/08/22 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
700.000 1.313.000
هزینه(تومان)
1.750.000 Gesamt
شهر Mündlich Schriftlich Modul سطح آزمون
  شیراز دوشنبه دوشنبه روز آزمون

A2

98/10/02 98/10/02 تاریخ آزمون
–:– 09:00 زمان آزمون
ساختمان جمهوری ساختمان مرکزی مکان آزمون
یکشنبه یکشنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/09/03 1398/09/03 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
جمعه جمعه روز ثبت نام زمان ثبت‏ نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
1398/09/22 1398/09/22 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
700.000 1.313.000 هزینه(تومان)
1.750.000 Gesamt
شهر Mündlich Schriftlich Modul سطح آزمون
  شیراز دوشنبه دوشنبه روز آزمون

A2

98/10/30 98/10/30 تاریخ آزمون
–:– 09:00 زمان آزمون
ساختمان جمهوری ساختمان مرکزی مکان آزمون
دوشنبه دوشنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
98/10/02 98/10/02 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
شنبه شنبه روز ثبت نام زمان ثبت‏ نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
98/10/14 98/10/14 تاریخ
09:00 09:00 ساعت
843.000 1.581.000
هزینه(تومان)
2.108.000 Gesamt
  اولین آزمون سال جدید میلادی – 2020

 

لطفا به نکات ذیل توجه نمایید :

 • آزمون های ÖSD در تمام سطوح از A1 تا C1هر ماه در شیراز و به صورت فصلی در اصفهان برگزار میگردد.
 • زمان ثبت نام مطابق با زمان اعلام شده در وب سایت میباشد و بدلیل محدود بودن ظرفیت آزمون لطفا در زمان اعلام شده برای ثبت نام خود اقدام نمایید.
 • لازم به ذکر است در زمان ثبت نام مجدد اعلام شده، تنها در صورت داشتن ظرفیت، ثبت نام امکان پذیر می باشد.
 • خاطر نشان میگردد ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد و در صورت داشتن ظرفیت، تا ۱۰ روز قبل از زمان آزمون  ثبت نام امکانپذیر می‌باشد.
 • ثبت نام آمادگی آزمون در حال حاضر بدون شرکت در آزمون امکان پذیر میباشد.
 • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکس دار، ترجیجا اصل پاسپورت و کپی آن یا کارت ملی جدید و یا شناسنامه جدید همراه با کپی آنها الزامی میباشد.
 • به همراه داشتن کپی مدارک قبولی در هر بخش یا مدول هر سطح  الزامی میباشد
 • زمان حضور شما در موسسه 30 دقیقه قبل از ساعت اعلام شده در برگ ورود به جلسه میباشد و آزمون پس از اتمام مراحل لازم انجام خواهد شد.
 • اعلام نتایج دو هفته پس از زمان آزمون و تحویل مدارک قبولی چهار هفته پس از زمان اعلام نتایج صورت میگیرد
 • درخواست ارسال مدارک میتواند همزمان با ثبت نام آزمون به صورت آنلاین و یا در روز آزمون به صورت حضوری انجام گیرد
 • در صورت درخواست داوطلب برای دریافت مدرک توسط شخص ثالث داوطلب موظف است ایمیلی مبنی بر معرفی آن شخص، همراه با کد ملی ایشان ومتنی در خصوص بعهده گرفتن تمامی عواقب و مسئولیت ها ارسال نماید و شخص ثالث در زمان مراجعه، همراه با کارت شناسایی خود و داوطلب میتواند مدرک داوطلب را دریافت نماید.

هزینه آزمون :

هزینه های آزمون بین المللی ÖSD برای هر آزمون همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام در جدول مربوطه درج خواهد گردید.

آمار قبولی آزمون :

 • Bar150%

 • Bar260%

 مکان های آزمون:

این آزمون ها در تمامی مراکز ÖSD در سراسر دنیا و همچنین درمرکز اصلی وین برگزار می شود.

آدرس های برگزاری آزمون  های مرکز انجل:

آدرس شیراز

ساختمان مرکزی ( آزمون های کتبی ) : خیابان ارم – نبش خیابان سروناز

ساختمان جمهوری ( آزمون های شفاهی ) : میدان جام جم (تپه تلویزیون)، ابتدای بلوار جمهوری، بین کوچه 22و20 پلاک 81/4

آدرس اصفهان :

میدان آزادی – خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – میدان رازی(میدان زبان) ساختمان شهید بهشتی

 آدرس محل برگزاری آزمون ها در کل دنیا :

لینک آدرس مراکز برگزاری

alte
gemeinsamer-europaeischer-referenzrahmen