icon-ZB1

آزمون های بین المللی (ÖSD Zertifikat B1 (ZB1 با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) تطابق دارد.

آزمون های ÖSD در تمام سطوح از A1 تا C1هر ماه در شیراز و به صورت فصلی در اصفهان برگزار میگردد.

هدف از آزمون:

در یک همکاری سه ملیتی ،آزمون B1 در فوریه 2013 توسط مرکز ÖSD پیشنهاد شد.

این آزمون تحت هر 4 مهارت خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و شنیدن مورد آزمایش قرار می گیرد که برخلاف سطوح دیگر زبان آموز می تواند به صورت جداگانه در زمان های متفاوت این 4 مهارت را امتحان دهد. این آزمون برای داوطلبان 16 سال به بالا و حتی نوجوانان در رده های سنی 12 تا 16 سال پیشنهاد می شود.

آزمون B1 محصول همکاری ÖSD و موسسه گوته و همچنین مرکز تحقیقات دانشگاه فرایبورگ / سوئیس و توسط مراکز ÖSD و گوته در سراسر دنیا برگزار می شود.

داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 480 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

این آزمون به صورت مودولار برگزار میشود که داوطلب میبایست در هر مودول حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر مودول نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، فرصت دارد که در آزمون آن مودول شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در هر مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد .

Hören

در این بخش شما گفتگوهای غیر رسمی مانند گفتگوهای یک برنامه رادیویی ، سخنرانی های کوتاه و ….. را می شنوید و می بایست اطلاعات اصلی و جزئیات مهم را شناسایی کنید.

مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 40 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Hören

Lesen

در این بخش شما پست های وبلاگ و ایمیل ها و آرتیکل ها ( مقالات ) روزنامه و آگهی های یک روزنامه و دستورالعمل های کتبی را مطالعه می کنید و می بایست اطلاعات اصلی و جزئیات مهم و همچنین نقطه نظرها و ایده های موجود را شناسایی کنید.

مدت زمان پاسخ به این بخش 65 دقیقه می باشد

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Lesen

Sprechen

در این قسمت شما به همراه شریک یا همراهتان در مورد یک موضوع روزمره صحبت می کنید و به سوالات موجود پاسخ داده و نظرات و پیشنهادات را ارئه می دهید . شما راجع موضوعی روزمره صحبت کرده و به سوالات پاسخ می دهید.مصاحبه با توجه به معیارهای مشخص قضاوت خواهد شد.

مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 15 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Sprechen

Schreiben

در این بخش شما ایمیل ها و نامه های شخصی و رسمی و به صورت کتبی نظرات خود را می نویسید. که با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود.

مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 60 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Schreiben

نحوه برگزاری آزمون:

امتحان توسط دو آزمون گیرنده ÖSD آموزش دیده انجام میشود. سپس این آزمون گیرندگان عملکرد شرکت کنندگان را ارزیابی می کند. پس از گذراندن آزمون کتبی و شفاهی، در صورت قبولی یک گواهی ÖSD صادر خواهد شد. در اینجا شما مقررات آزمون و مقررات اجرایی را خواهید یافت.

نمونه آزمون:

با چک کردن نمونه آزمون می توانید برای امتحان خود را آماده کنید. در اینجا شما می توانید ورق های تمرین « خواندن، شنیدن ، نوشتن، صحبت کردن » و همچنین راه حل ها و فایل های صوتی را دانلود کنید.

موارد آموزشی:

Übungssatz herunterladen

منابع آموزشی:

آمادگی آزمون:

محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز سه شنبه – چهارشنبه سه شنبه – چهارشنبه دوشنبه دوشنبه روز کلاس B1
98/08/28

98/08/29

98/08/28

98/08/29

98/08/27 98/08/27 تاریخ کلاس آمادگی
14:00-17:00 9:00-12:00 14:00-17:00 9:00-12:00 زمان کلاس
220,000 220,000 120,000 120,000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز سه شنبه – چهارشنبه سه شنبه – چهارشنبه دوشنبه دوشنبه روز کلاس B1
98/09/26

98/09/27

98/09/26

98/09/27

98/09/25 98/09/25 تاریخ کلاس آمادگی
14:00-17:00 9:00-12:00 9:00-12:00 14:00-17:00 زمان کلاس
220,000 220,000 120,000 120,000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز  شنبه – یکشنبه  شنبه – یکشنبه دوشنبه دوشنبه روز کلاس B1
98/10/21

98/10/22

98/10/21

98/10/22

98/10/23 98/10/23 تاریخ کلاس آمادگی
14:00-17:00 9:00-12:00 9:00-12:00 14:00-17:00 زمان کلاس
220,000 220,000 120,000 120,000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح کلاس آمادگی
شیراز  جمعه – شنبه  جمعه – شنبه پنجشنبه پنجشنبه روز کلاس B1
98/11/25

98/11/26

98/11/25

98/11/26

98/11/24 98/11/24 تاریخ کلاس آمادگی
14:00-17:00 9:00-12:00 9:00-12:00 14:00-17:00 زمان کلاس
220,000 220,000 120,000 120,000 هزینه (تومان)

زمان آزمون:

محل برگزاری Lesen Hören Schreiben Sprechen modul سطح آزمون
شیراز دوشنبه دوشنبه دوشنبه دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه روز آزمون

B1

1398/07/08 1398/07/08 1398/07/08 1398/07/08-09-10 تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 زمان آزمون
یکشنبه یکشنبه یکشنبه یکشنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/06/10 1398/06/10 1398/06/10 1398/06/10 تاریخ
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
شنبه شنبه شنبه شنبه روز ثبت نام زمان ثبت ‏نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
1398/06/30 1398/06/30 1398/06/30 1398/06/30 تاریخ
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
550.000 550.000 550.000 550.000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Lesen Hören Schreiben Sprechen Modul سطح آزمون
شیراز شنبه شنبه شنبه شنبه – یکشنبه – دوشنبه روز آزمون

B1

1398/08/04 1398/08/04 1398/08/04 1398/08/04

1398/08/05

1398/08/06

تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
جمعه جمعه جمعه جمعه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/07/05 1398/07/05 1398/07/05 1398/07/05 تاریخ
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
چهارشنبه روز ثبت نام زمان ثبت ‏نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
ظرفیت تکمیل 1398/07/24 ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل تاریخ
09:00 ساعت
550.000 550.000 550.000 550.000 هزینه (تومان)
محل برگزاری Lesen Hören Schreiben Sprechen Modul سطح آزمون
اصفهان پنجشنبه پنجشنبه پنجشنبه جمعه روز آزمون

B1

1398/08/23 1398/08/23 1398/08/23 1398/08/24 تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
جمعه جمعه جمعه جمعه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/07/12 1398/07/12 1398/07/12 1398/07/12 تاریخ
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
روز ثبت نام زمان ثبت ‏نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت تاریخ
ساعت
650.000 650.000 650.000 650.000 هزینه

محل برگزاری Lesen Hören Schreiben Sprechen Modul سطح آزمون
شیراز دوشنبه دوشنبه دوشنبه دوشنبه – سه شنبه

چهارشنبه

روز آزمون B1
1398/09/04 1398/09/04 1398/09/04 1398/09/04

1398/09/05

1398/09/06

تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه روز ثبت نام زمان ثبت نام
1398/08/01 1398/08/01 1398/08/01 1398/08/01 تاریخ
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه روز ثبت نام زمان ثبت ‏نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
1398/08/22 1398/08/22 1398/08/22 1398/08/22 تاریخ
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
580.000 580.000 580.000 580.000 هزینه

چیدمان داوطلبین در روزهای آزمون شفاهی به ترتیب اولویت ثبت نام می باشد

محل برگزاری Lesen Horen Schreiben Sprechen modul سطح آزمون
شیراز جمعه جمعه جمعه جمعه – شنبه – یکشنبه روز آزمون B1
1398/09/29 1398/09/29 1398/09/29 1398/09/29

1398/09/30

1398/10/01

تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 تاریخ شروع زمان درخواست رزرو
تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تاریخ پایان
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت شروع
10.000 10.000 10.000 10.000 هزینه رزرو
580.000 580.000 580.000 580.000 هزینه

محل برگزاری Lesen Horen Schreiben Sprechen modul سطح آزمون
شیراز جمعه جمعه جمعه جمعه – شنبه – یکشنبه روز آزمون B1
1398/10/27 1398/10/27 1398/10/27 1398/10/27

1398/10/28

1398/10/29

تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 تاریخ شروع زمان درخواست رزرو
تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تاریخ پایان
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
10.000 10.000 10.000 10.000 هزینه رزرو
660.000 660.000 660.000 660.000 هزینه
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح آزمون
اصفهان جمعه پنجشنبه پنجشنبه پنجشنبه روز آزمون

B1

1398/11/18 1398/11/17 1398/11/17 1398/11/17 تاریخ آزمون
–:– 12:15 10:50 09:00 زمان آزمون
1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 تاریخ شروع زمان درخواست رزرو
تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تاریخ پایان
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
10000 10000 10000 10000 هزینه رزرو
720.000 720.000 720.000 720.000 هزینه(تومان)

محل برگزاری Lesen Horen Schreiben Sprechen modul سطح آزمون
شیراز سه شنبه سه شنبه سه شنبه سه شنبه – چهارشنبه – پنجشنبه روز آزمون B1
1398/11/29 1398/11/29 1398/11/29 1398/11/29

1398/11/30

1398/12/01

تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 1398/08/17 تاریخ شروع زمان درخواست رزرو
تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تا تکمیل ظرفیت تاریخ پایان
09:00 09:00 09:00 09:00 ساعت
10.000 10.000 10.000 10.000 هزینه رزرو
660.000 660.000 660.000 660.000 هزینه
محل برگزاری Sprechen Schreiben Hören Lesen modul سطح آزمون
اصفهان جمعه پنجشنبه پنجشنبه پنجشنبه روز آزمون

B1

1399/02/05 1399/02/04 1399/02/04 1399/02/04 تاریخ آزمون
–:– 12:15 10:50 09:00 زمان آزمون
روز ثبت نام زمان ثبت نام
تاریخ
ساعت
روز ثبت نام زمان ثبت ‏نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
تاریخ
ساعت
هزینه(تومان)

محل برگزاری Lesen Horen Schreiben Sprechen modul سطح آزمون
شیراز پنجشنبه پنجشنبه پنجشنبه پنجشنبه – جمعه – شنبه روز آزمون B1
1399/02/18 1399/02/18 1399/02/18 1399/02/18

1399/02/19

1399/02/20

تاریخ آزمون
09:00 10:50 12:15 –:– زمان آزمون
روز ثبت نام زمان ثبت نام
تاریخ
ساعت
روز ثبت نام زمان ثبت ‏نام مجدد در صورت داشتن ظرفیت
تاریخ
ساعت
هزینه

لطفا به نکات ذیل توجه نمایید :

 • آزمون های ÖSD در تمام سطوح از A1 تا C1هر ماه در شیراز و به صورت فصلی در اصفهان برگزار میگردد.
 • زمان ثبت نام مطابق با زمان اعلام شده در وب سایت میباشد و بدلیل محدود بودن ظرفیت آزمون لطفا در زمان اعلام شده برای ثبت نام خود اقدام نمایید.
 • لازم به ذکر است در زمان ثبت نام مجدد اعلام شده، تنها در صورت داشتن ظرفیت، ثبت نام امکان پذیر می باشد.
 • خاطر نشان میگردد ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد و در صورت داشتن ظرفیت، تا ۱۰ روز قبل از زمان آزمون  ثبت نام امکانپذیر می‌باشد.
 • ثبت نام آمادگی آزمون در حال حاضر بدون شرکت در آزمون امکان پذیر میباشد.
 • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکس دار، ترجیجا اصل پاسپورت و کپی آن یا کارت ملی جدید و یا شناسنامه جدید همراه با کپی آنها الزامی میباشد.
 • به همراه داشتن کپی مدارک قبولی در هر بخش یا مدول هر سطح  الزامی میباشد
 • زمان حضور شما در موسسه 30 دقیقه قبل از ساعت اعلام شده در برگ ورود به جلسه میباشد و آزمون پس از اتمام مراحل لازم انجام خواهد شد.
 • اعلام نتایج دو هفته پس از زمان آزمون و تحویل مدارک قبولی چهار هفته پس از زمان اعلام نتایج صورت میگیرد
 • درخواست ارسال مدارک میتواند همزمان با ثبت نام آزمون به صورت آنلاین و یا در روز آزمون به صورت حضوری انجام گیرد
 • در صورت درخواست داوطلب برای دریافت مدرک توسط شخص ثالث داوطلب موظف است ایمیلی مبنی بر معرفی آن شخص، همراه با کد ملی ایشان ومتنی در خصوص بعهده گرفتن تمامی عواقب و مسئولیت ها ارسال نماید و شخص ثالث در زمان مراجعه، همراه با کارت شناسایی خود و داوطلب میتواند مدرک داوطلب را دریافت نماید.

هزینه آزمون :

هزینه های آزمون بین المللی ÖSD برای هر آزمون همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام در جدول مربوط درج خواهد گردید.

آمار قبولی آزمون:

ÖSD ZB1-Statistik 2018

ÖSD ZB1-Statistik 2017

 مکان های آزمون:

این آزمون ها در تمامی مراکز ÖSD در سراسر دنیا و همچنین درمرکز اصلی وین برگزار می شود.

آدرس های برگزاری آزمون  های مرکز انجل:

آدرس شیراز

ساختمان مرکزی ( آزمون های کتبی ) : خیابان ارم – نبش خیابان سروناز

ساختمان جمهوری ( آزمون های شفاهی ) : میدان جام جم (تپه تلویزیون)، ابتدای بلوار جمهوری، بین کوچه 22و20 پلاک 81/4

آدرس اصفهان :

میدان آزادی – خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – میدان رازی(میدان زبان) ساختمان شهید بهشتی

 آدرس محل برگزاری آزمون ها در کل دنیا :

لینک آدرس مراکز برگزاری

alte
gemeinsamer-europaeischer-referenzrahmen